Thông báo: Số 15/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật II Mùa Chay – Năm C
THÔNG BÁO CHÚA NHẬT II MÙA CHAY 13/03/2022
Bản Tin Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng – số 611 ngày 06/03/2022
PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT I MÙA CHAY CHIẾN THUẬT LỪA ĐẢO
Lễ Đức Mẹ Lộ Đức – Bổn mạng giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng
Lễ Đức Mẹ Lộ Đức - Bổn mạng giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng
Bản Tin Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng – số 607 ngày 06/02/2022
LƯỚI NGƯỜI NHƯ LƯỚI CÁ
Thánh lễ Mồng Hai Tết năm Nhâm Dần 2022
Thánh lễ Mồng Hai Tết năm Nhâm Dần 2022
Thánh lễ sáng Mồng Ba Tết Nhâm Dần 2022 – Thánh hóa công ăn việc làm
Như thông lệ, mồng ba tết được Giáo hội Việt Nam mời gọi mọi người cầu xin Chúa thánh hoá […]
Thánh lễ Minh Niên Mồng Một Tết Nhâm Dần 2022
“Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái […]
Thánh lễ Giao thừa 2022
Thánh lễ Giao thừa 2022
Thông báo: Số 09/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật IV Thường Niên – Năm C
Thông báo: Số 09/TB/GXCT/2021-2022 Chúa Nhật VI Thường Niên – Năm C
Thánh lễ Tạ ơn mừng 59 năm thành lập Giáo phận Đà Nẵng
Trong niềm hân hoan mừng ngày thành lập giáo phận Đà Nẵng, quý linh mục đoàn về bên vị cha […]
ĐẦU TRANG