Bản Tin 508 – Chúa Nhật Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa – Năm A 12/01/2020
CHÚA NHẬT CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA Chịu phép rửa xong, Đức Giê-su thấy Thần Khí Thiên Chúa đến ngự […]
Bản Tin 507 – Chúa Nhật Chúa Hiển Linh – Năm A 05/01/2020
CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH Từ phương Đông chúng tôi đến bái lạy Người. (Mt 2,2) Suy gẫm: Điều làm […]
Bản Tin 506 – Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất – Năm A 29/12/2019
CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT A Hãy đem Hài Nhi và Mẹ Người trốn sang Ai-cập. (Mt 2,13) Suy […]
Bản Tin 505 – Chúa Nhật IV Mùa Vọng – Năm A 22/12/2019
CHÚA NHẬT TUẦN IV MÙA VỌNG A Đức Giê-su sinh làm con bà Ma-ri-a. Bà đã thành hôn với ông […]
Bản Tin 504 – Chúa Nhật III Mùa Vọng – Năm A 15/12/2019
CHÚA NHẬT TUẦN III MÙA VỌNG A Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn […]
Bản Tin 503 – Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm A 08/12/2019
CHÚA NHẬT TUẦN II MÙA VỌNG A Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần. (Mt 3, […]
Bản Tin 502 – Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm A 01/12/2019
CHÚA NHẬT TUẦN I MÙA VỌNG A Anh em hãy canh thức để được sẵn sàng. (Mt 24, 42) Suy […]
Bản Tin 501 – Chúa Nhật 34 Thường Niên – Năm C 24/11/2019
CHÚA NHẬT TUẦN 34 TN – C CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ           Khi ông vào Nước của ông, xin […]
Bản Tin 500 – Chúa Nhật 33 Thường Niên – Năm C 17/11/2019
CHÚA NHẬT TUẦN 33 TN – CCÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo […]
Bản Tin 499 – Chúa Nhật 32 Thường Niên – Năm C 10/11/2019
CHÚA NHẬT TUẦN 32 TN – C           Đức Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là […]
ĐẦU TRANG