Bản Tin 255 – Chúa Nhật IV Mùa Vọng – Năm B 21/12/2014
  BẢN TIN 255      PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG. 21/12/2014         “Thiên Chúa  sai […]
Bản Tin 254 – Chúa Nhật III Mùa Vọng – Năm B 14/12/2014
  BẢN TIN 254      PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG. 14/12/2014         “Tôi là tiếng […]
Bản Tin 253 – Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm B 07/12/2014
  BẢN TIN 253        PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG. 7/12/2014.           “Có […]
Bản Tin 252 – Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm B 30/11/2014
  BẢN TIN 252       PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG. 30/11/2014. Năm B        “Anh […]
Bản Tin 251 – Chúa Nhật XXXIV Thường Niên – Năm A 23/11/2014
  BẢN TIN 251 – V – THÁNG CÁC ĐẲNG LINH HỒN – V –      PHỤNG VỤ LỜI CHÚA […]
Bản Tin 250 – Chúa Nhật XXXIII Thường Niên – Năm A 16/11/2014
  BẢN TIN 250 – V – THÁNG CÁC ĐẲNG LINH HỒN – V –      PHỤNG VỤ LỜI CHÚA […]
Bản Tin 249 – Chúa Nhật XXXII Thường Niên – Năm A 09/11/2014
  BẢN TIN 249 – V – THÁNG CÁC ĐẲNG LINH HỒN – V –      PHỤNG VỤ LỜI CHÚA […]
Bản Tin 248 – Chúa Nhật XXXI Thường Niên – Năm A 02/11/2014
  BẢN TIN 248 – V – THÁNG CÁC ĐẲNG LINH HỒN – V –      PHỤNG VỤ LỜI CHÚA […]
Bản Tin 247 – Chúa Nhật XXX Thường Niên – Năm A 25/10/2014
  BẢN TIN 247      PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN. 26/10/2014        Chúa Giê-su đáp: […]
Bản Tin 246 – Chúa Nhật XXIX Thường Niên – Năm A 19/10/2014
  BẢN TIN 246      PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN. 19/10/2014        “Thưa Thầy, chúng […]
ĐẦU TRANG