Bản Tin 245 – Chúa Nhật XXVIII Thường Niên – Năm A 12/10/2014
  BẢN TIN 245    PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN. 12/10/2014        “Đầy tớ liền đi […]
Bản Tin 244 – Chúa Nhật XXVI Thường Niên – Năm A 05/10/2014
  BẢN TIN 244      PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN. 5/10/2014        “Vâng, tôi đây […]
Bản Tin 243 – Chúa Nhật XXVI Thường Niên – Năm A 28/9/2014
BẢN TIN 243      PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN. 28/9/2014        “Người kia có hai […]
Bản Tin 242 – Chúa Nhật XXV Thường Niên – Năm A 21/9/2014
BẢN TIN 242   PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN. 21/9/2014         “Cầm lấy phần của bạn […]
Bản Tin 241 – Chúa Nhật XXIV Thường Niên – Năm A 14/9/2014
BẢN TIN 241      PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN. 14/9/2014         “Thiên Chúa yêu thế […]
Bản Tin 240 – Chúa Nhật XXIII Thường Niên – Năm A 07/8/2014
BẢN TIN 240      PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN. 07/9/2014          “Nếu người anh em […]
Bản Tin 239 – Chúa Nhật XXII Thường Niên – Năm A 31/8/2014
BẢN TIN 239      PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN. 31/8/2014          “Ai muốn cứu mạng […]
Bản Tin 238 – Chúa Nhật XXi Thường Niên – Năm A 24/8/2014
BẢN TIN 238        PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN. 24/8/2014            “Thầy là […]
Bản Tin 237 – Chúa Nhật XX Thường Niên – Năm A 17/8/2014
  BẢN TIN 237      PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN. 17/8/2014           “Này bà, lòng […]
Bản Tin 236 – Chúa Nhật XIX Thường Niên – Năm A 10/8/2014
  BẢN TIN 236      PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN. 10/8/2014 Thấy Người đi trên […]
ĐẦU TRANG