Bản Tin 224 – Chúa Nhật IV Phục Sinh – Năm A 11/5/2014
  BẢN TIN 224      PHỤNG VỤ LỜI CHÚA    CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH 11/5/2014 – Chúa Nhật […]
Bản Tin 223 – Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm A 04/5/2014
  BẢN TIN 223      PHỤNG VỤ LỜI CHÚA    CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH 04/5/2014 Mắt họ liền […]
Bản Tin 222 – Chúa Nhật II Phục Sinh – Năm A
  BẢN TIN 222      PHỤNG VỤ LỜI CHÚA    CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH 27/4/2014 Rồi Người bảo […]
Bản Tin 221 – Chúa Nhật Chúa Phục Sinh – Năm A
  BẢN TIN 221 – ALLELUIA – CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI      PHỤNG VỤ LỜI CHÚA    CHÚA NHẬT […]
Bản Tin 220 – Chúa Nhật Lễ Lá – Năm A
  BẢN TIN 220      PHỤNG VỤ LỜI CHÚA    CHÚA NHẬT CHÚA NHẬT LỄ LÁ13/4/2014 Các môn đệ […]
Bản Tin 219 – Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm A
  BẢN TIN 219      PHỤNG VỤ LỜI CHÚA    CHÚA NHẬT V MÙA CHAY 06/4/2014 “Chính Thầy là […]
Bản Tin 218 – Chúa Nhật IV Mùa Chay – Năm A
  BẢN TIN 218      PHỤNG VỤ LỜI CHÚA    CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY 30/3/2014 “Nếu các ông […]
Bản Tin 217 – Chúa Nhật III Mùa Chay – Năm A
  BẢN TIN 217      PHỤNG VỤ LỜI CHÚA    CHÚA NHẬT III MÙA CHAY 23/3/2014 Người phụ nữ […]
Bản Tin 216 – Chúa Nhật II Mùa Chay – Năm A
  BẢN TIN 216      PHỤNG VỤ LỜI CHÚA    CHÚA NHẬT II MÙA CHAY 15/3/2014 Có tiếng từ […]
Bản Tin 215 – Chúa Nhật I Mùa Chay – Năm A
  BẢN TIN 215    PHỤNG VỤ LỜI CHÚA    CHÚA NHẬT I MÙA CHAY9/3/2014  Người ăn chay ròng rã […]
ĐẦU TRANG