Bản Tin 214 – Chúa Nhật VIII Thường Niên – Năm A
  BẢN TIN 214      PHỤNG VỤ LỜI CHÚA    CHÚA NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN 2/3/2014 “Trước hết hãy […]
Bản Tin 213 – Chúa Nhật VII Thường Niên – Năm A
  BẢN TIN 213      PHỤNG VỤ LỜI CHÚA    CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN 23/02/2014 “Hãy yêu kẻ […]
Bản Tin 211 – Chúa Nhật VI Thường Niên – Năm A
  BẢN TIN 212      PHỤNG VỤ LỜI CHÚA    CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN16/02/2014 “Anh em đừng tưởng […]
Bản Tin 211 – Chúa Nhật V Thường Niên – Năm A
  BẢN TIN 211      PHỤNG VỤ LỜI CHÚA    CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN09/02/2014 “Chính anh em là […]
Bản Tin 210 – Chúa Nhật IV Thường Niên – Năm A
  BẢN TIN 210      PHỤNG VỤ LỜI CHÚA    CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN02/02/2014 “Người kia sắp đi […]
Bản Tin 209 – Chúa Nhật III Thường Niên – Năm A
  BẢN TIN 209    PHỤNG VỤ LỜI CHÚA    CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN26/01/2014 Đức Giêsu đi khắp miền […]
Bản Tin 208 – Chúa Nhật II Thường Niên – Năm A
  BẢN TIN 207      PHỤNG VỤ LỜI CHÚA    CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN19/01/2014   “Nhưng chính Đấng […]
Bản Tin 207 – Chúa Nhật CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA
  BẢN TIN 207      PHỤNG VỤ LỜI CHÚA    CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA12/01/2014 Khi Chúa Giêsu chịu […]
Bản Tin 206 – Chúa Nhật LỄ HIỂN LINH – A
  BẢN TIN 206     PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH – A 05/01/2014 “Từ phương Đông, […]
Bản Tin 205 – Chúa Nhật IV Mùa Vọng
  BẢN TIN 205   PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Lễ Thánh Gia. […]
ĐẦU TRANG