Bản tin Online tháng 11-2019 của Ủy Ban Giới Trẻ và Thiếu Nhi