Báo Hỷ: Anh Antôn Trần Văn Sơn & Chị Cêcilia Nguyễn Thị Tuyết Vân sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối 02/01/2017