Báo Hỷ: Anh Đaminh Huỳnh Minh Khánh & Chị Anna Nguyễn Thị Kim Yến sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối 10/02/2017