GIÁO XỨ XIN CHÚC MỪNG

 

Anh GB Võ Thành Trung và Chị Maria Lê Thị Thiên An 

sẽ cử hành Hôn phối vào lúc 05 g00 ngày 26/12/2013

tại Thánh đường Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng