GIÁO XỨ XIN CHÚC MỪNG

 

Anh Giacôbê Trương Đình Thành Tâm & Chị Maria Nguyễn Thế Thị Nhã Sương sẽ cử hành Bí tích Hôn phối

 vào lúc 17g00, thứ hai 03/3/2014

tại Nhà Thờ Chính Tòa Đà Nẵng.