Báo Hỷ: Anh Gioan Hoàng Minh Tâm & Chị Maria Nguyễn Thị Nhất Phương sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối 08/5/2017