Báo Hỷ: Anh Martinô Phạm Đức Lam Duy & Chị Lucia Nguyễn Lâm Miên Thảo sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối 16/12/2016