Báo Hỷ: Anh Martinô Phạm Hải Long & Chị Anna Lê Thị Anh Quyên sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối 24/02/2017