Báo Tang

 
Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh
Văn Phòng Giáo xứ Chính Tòa
 
kính báo
 
Anh Bênêđictô Hồ Văn Minh Thành
Sinh ngày 19 tháng 3 năm 1972
tại Thừa Thiên-Huế
hiện ở tại 293/19 Nguyễn Chí Thanh
thuộc Giáo họ Anrê Trông, giáo xứ Chính Tòa
được Chúa gọi về lúc 10g18 ngày 25/12/2013.
 
Lễ Hối tử lúc 17g00 ngày 25/12/2013.
Tẩm liệm lúc 19g00 ngày 26/12/2013.
 
Thánh lễ an táng lúc 05g00 ngày 30/12/2013 tại nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng
và an táng tại Nghĩa trang An Ngãi.
 
kính báo.