Báo Tang

 
Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh
Văn Phòng Giáo xứ Chính Tòa
 
kính báo
 
Anna Vũ Thị Tín
Sinh ngày 1922
tại Chuyên Mỹ – Phú Xuyên – Hà Tây
hiện ở tại 143 Hùng Vương, Tp. Đà Nẵng
thuộc Giáo họ Augustinô Phan Viết Huy, giáo xứ Chính Tòa
được Chúa gọi về lúc 12g30 ngày 02 tháng 01 năm 2014.
 
Lễ Hối tử lúc 17g00 ngày 02 tháng 01 năm 2014.
Tẩm liệm lúc 07g00 ngày 03 tháng 01 năm 2014.
 
Thánh lễ an táng lúc 05g00 ngày 07 tháng 01 năm 2014 tại nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng
và an táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng.
 
kính báo.