Báo Tang

 
Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh
Văn Phòng Giáo xứ Chính Tòa
 
kính báo
 
Maria NGUYỄN THỊ NHƯ THỦY
Sinh ngày 02 tháng 7 năm 1952
nguyên quán  Hải Lăng, Quảng Trị
hiện ở 138 Nguyễn Chí Thanh, Đà Nẵng
thuộc giáo họ Phêrô Nguyễn Văn Lựu giáo xứ Chính Tòa
được Chúa gọi về lúc 21g00 ngày 03 thán 12 năm 2013
 
Nghi thức Tẩm liệm: 19g00 ngày 04.12.2013
 
Thánh lễ an táng: 05g00 ngày 07.12.2013 tại nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng
an táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Chính Tòa.
 
kính báo.