Báo Tang

 
Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh
Văn Phòng Giáo xứ Chính Tòa
 
kính báo
 
Ông Gioan Nguyễn Thương
Sinh ngày 09/01/1924
tại Phú Hương-Đại Lộc-Quảng Nam
hiện ở tại 166/3 Hùng Vương
thuộc Giáo họ Anê Thành, giáo xứ Chính Tòa
được Chúa gọi về lúc 04g30 ngày 26/12/2013.
 
Lễ Hối tử lúc 17g00 ngày 26/12/2013.
Tẩm liệm lúc 07g00 ngày 27/12/2013.
 
Thánh lễ an táng lúc 05g00 ngày 31/12/2013 tại nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng
và an táng tại Nghĩa trang Đại Lộc-Quảng Nam.
 
kính báo.