Vào lúc 16g00 chiều thứ Bảy ngày 29/10/2022, nghi thức kiệu cung nghinh Đức Mẹ kết thúc tháng Mân Côi được diễn ra tại núi đá Đức Mẹ Lộ Đức giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng. Sau khi cha quản xứ Bônaventura Mai Thái chủ sự mở đầu nghi thức thì các tín hữu nối theo sau kiệu và rước xung quanh nhà thờ. Tại mỗi chặng dừng, cộng đoàn cùng suy ngẫm lại từng biến cố trong mầu nhiệm Năm sự Mừng. Sau nghi thức dâng hoa Bế mạc Tháng Mân Côi, Thánh lễ được Đức Cha Giuse chủ sự.

Hình ảnh: Alexis Viết Trung

Truyền thông Chính Tòa Đà Nẵng

Thánh lễ Bế mạc tháng Mân Côi năm 2022: