Sáng thứ Ba ngày 12/07/2022, cha phụ tá Phêrô Nguyễn Quí Khôi đã dâng lễ mừng kính thánh Anê Lê Thị Thành, bổn mạng giáo họ Anê Lê Thị Thành Chính Tòa Đà Nẵng.

Để chuẩn bị mừng lễ bổn mạng, giáo họ Anê Lê Thị Thành đã có buổi tĩnh tâm vào tối thứ Hai ngày 11/07/2022.

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:508335715248'.

Hình ảnh: Anton Thành

Truyền thông Chính Tòa Đà Nẵng