Ngày 19/9/2018, tại Nhà thờ Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng đã cử thánh lễ kính Thánh Emmanuel Nguyễn Văn Triệu, cũng là bổn mạng Giáo họ Emmanuel Nguyễn Văn Triệu, thánh lễ do cha phụ tá Đôminicô Nguyễn Văn Hiển, CRM chủ tế đã long trọng được cử hành cùng với sự tham dự của đông đảo, nhất là bà con giáo dân trong Giáo họ Emmanuel Nguyễn Văn Triệu.

Xin mời cộng đoàn cùng hiệp thông qua một số hình ảnh:

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:508335715248'.