Lễ Thánh Giuse Đặng Đình Viên, bổn mạng giáo họ Giuse Viên – Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng được cử hành vào lúc 17g15 ngày 21 tháng 8 năm 2022 do cha phụ tá Phêrô Nguyễn Quý Khôi chủ sự.