Đường đường là một vị quan lớn với nhiều bổng lộc và quyền bính thừa sức hưởng thụ, được muôn vạn người trân trọng, là ước mơ của biết bao nhiêu người trên dương thế ở mọi thời đại. Lại là người được Vua ái mộ với biết bao lời dụ dỗ ngon ngọt, vinh hoa phú quý trên đường thăng quan tiến chức, nhưng đã khước từ tất cả. Vì theo Chúa và yêu Chúa mà trở thành một tội đồ với mức án nhục hình cao nhất. Vua Tự Ðức giận dữ kết tội Hồ Ðình Hy: “khinh luật nước, theo tả đạo”. Vua ra án chém đầu “để làm gương”, lại truyền rằng: “Ta hạ lệnh cho năm quan triều đình và mười lăm binh sĩ dẫn y đi vòng quanh Thành Nội trong ba ngày. Khi đi ngang qua chợ và nơi công cộng phải rao nó lên cho dân biết… Cứ tại mỗi ngã ba đường, ta truyền đánh y thêm ba mươi trượng. Sau ba ngày như thế thì chém đầu”. 

Đó là thánh Micae Hồ Ðình Hy, sinh năm 1808 tại Thừa Thiên Huế, là quan Thái Bộc, bị xử trảm ngày 22 tháng 5 năm 1857 tại Huế dưới thời vua Tự Ðức. Đức Giáo Hoàng Piô X suy tôn  lên bậc Chân Phước vào ngày 02/05/1909, và Đức Gioan Phaolô II tôn vinh lên hàng Hiển thánh vào ngày 19/06/1988.

Hôm nay là ngày Giáo Hội Hoàn Vũ kính nhớ đến vị thánh tử đạo người Việt Nam, rất gần gũi, chỉ cách chúng ta 163 năm trước, đã chết tại Huế. Ngài là một giáo dân bình thường và cũng nhiều tội lỗi như bao người khác như ngài đã từng bộc bạch: “Tôi nghĩ dù lấy nước của các con sông khắp địa cầu gội rửa, thì tội lỗi cũng chẳng được sạch. Có lẽ phải rửa bằng chính máu của tôi mà thôi”. Quyết theo Chúa đến cùng dù phải hy sinh tất cả, làm cho những người thân yêu trong gia đình liên lụy và ngay cả thứ cao quý nhất là mạng sống.

Ngài đã thực hiện lời nguyện ấy với chính những dòng máu đào dưới lưỡi dao lạnh lùng của quân lính hăm hở xung quanh, nhưng rất can trường Ngài nói: “Tâu bệ hạ, đã 30 năm phục vụ dưới ba triều vua, lúc nào hạ thần cũng là người hết lòng yêu nước và tôi trung. Hạ thần cam chịu mọi cực hình để nên giống Đức Kitô, đền bù tội lỗi và chết thánh thiện”.

Một gương sáng của niềm tin trung kiên vào Chúa để tất cả mọi giáo hữu noi theo. Cách riêng, những người con của giáo họ Micae Hy rất vui sướng và tự hào với vị thánh bổn mạng là người Việt, gần gũi với đời thực của mỗi chúng ta. Trong niềm vui mừng sinh nhật của Thánh Tử Đạo Micae Hồ Đình Hy trên Thiên Quốc, đại diện giáo họ đã cung nghinh hình ảnh của Ngài theo đoàn rước cùng với hai cha chánh phó xứ và cha Phaolô Phạm Thanh Thảo, chánh văn phòng Tòa Giám Mục, là người con của giáo họ Micae Hy tiến vào nhà thờ dâng lễ một cách sốt sắng và trang nghiêm. Cha chủ tế cũng đề cập đến linh mục Giuse Nguyễn Văn Khang, cũng là người con của giáo họ nhưng không thể hiện diện trên bàn Thánh để cùng hiệp dâng thánh lễ vì phải lo việc mục tại giáo xứ của ngài.

Nguyện xin Thánh Micae Hồ Đình Hy luôn bảo trợ mỗi gia đình, mỗi thành viên trong giáo họ sống đạo đức, sẵn sàng hy sinh thời gian để đến với Chúa, cộng tác với cộng đoàn. Gắn kết mọi người trong yêu thương chia sẻ “tối lửa tắt đèn có nhau” và hăng say việc đạo đức, làm phong phú đời sống đức tin.

Sau khi thánh lễ kết thúc, bà con giáo họ và khách mời đã nán lại thêm chút ít thời gian để liên hoan với những tiết mục cây nhà lá vườn trong tinh thần thân ái của những người “láng giềng đồng đạo”.

Andre Phong 
Truyền Thông Giáo Xứ Chính Tòa Đà Nẵng