Sáng thứ hai, 7/4/2014, cộng đoàn giáo họ Phêrô Lựu nói chung và giáo xứ Chính tòa Đà Nẵng hiệp dâng Thánh lễ cùng với Cha TDD kiêm quản xứ mừng kính Lễ Thánh Phêrô Lựu, bổn mạng của giáo họ. Đây là một giáo họ nằm bao bọc chung quanh nhà thờ Chính tòa, Tòa Giám mục và Dòng tu Thánh Phao lô như ôm ấp lấy những ân ban được dành riêng cho cộng đoàn giáo họ mình. Chúng ta hãy cầu nguyện cho cộng đoàn giáo họ Phê rô Lựu và cộng đoàn giáo xứ Chính tòa chúng ta.

 

 
 
Nguyễn Văn Siêu
Gx. CT ĐN