Các giám mục Á châu cầu nguyện cho các bệnh nhân nhiễm virus corona