Bạn muốn nhận 5 Phút cho Lời Chúa mỗi ngày vào email của bạn để đọc hàng ngày để trên mail từ máy tính hoặc điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng…?

 

Bạn muốn nhận 5 Phút cho Lời Chúa mỗi ngày vào email của bạn để đọc hàng ngày để trên mail từ máy tính hoặc điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng…?

Điều kiện: bạn cần sở hữu 1 tài khoản email với Google (ten_cua_ban@gmail.com) để nhận 5 Phút cho Lời Chúa mỗi ngày và website, blog… để nhúng Lịch: 5 Phút cho Lời Chúa mỗi ngày, Giáo Phận Đà Nẵng, Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Phụng Vụ Hàng Năm.

A. Đăng ký nhận 5 Phút cho Lời Chúa mỗi ngày: Ở đây mặc nhiên bạn đã có tài khoản gmail, và đơn giản thôi, bạn hãy kích chuột vào đây để bắt đầu.

Sau khi kích chuột vào đó, một cửa sổ như thế này sẽ xuất hiện:

 

 

 

 

 Trong trường hợp bạn muốn tất cả các lịch cử hành phụng vụ, thì có thể chọn tất cả bằng cách kích chọn vào Add all

 

 

 

 

 Bước 1. Chọn vào Add a reminder. Bước 2. Chọn Email và thiết lập thời gian nhận mail theo như ý bạn. Bước 3. Chọn tất cả như trong hình. Bước 4. Chọn Save để lưu. 

Như vậy là xong, bạn chỉ việc ngày ngày nhận 5 Phút cho Lời Chúa mỗi ngày ở mail và đọc.

 

B. Nhúng lịch cử hành phụng vụ vào website, blog… của bạn:

Rất đơn giản, bạn chỉ cần copy đoạn html sau vào vị trí mà bạn muốn lịch hiển thị:

<iframe src=”https://www.google.com/calendar/embed?title=L%E1%BB%8Bch%20Ph%E1%BB%A5ng%20V%E1%BB%A5%20%26%205%20Ph%C3%BAt%20cho%20L%E1%BB%9Di%20Ch%C3%BAa%20m%E1%BB%97i%20ng%C3%A0y&amp;mode=AGENDA&amp;height=350&amp;wkst=1&amp;hl=vi&amp;bgcolor=%23FFFFFF&amp;src=trakieusanctuary%40gmail.com&amp;color=%23125A12&amp;src=sno75n25qmiii9s8lrgmqahb9s%40group.calendar.google.com&amp;color=%23B1365F&amp;src=0j2kf6rthu0bc1dfpqjr69bn6s%40group.calendar.google.com&amp;color=%23B1440E&amp;src=ijgmbu82dg1thkjge22da9170k%40group.calendar.google.com&amp;color=%235229A3&amp;src=en.vietnamese%23holiday%40group.v.calendar.google.com&amp;color=%23875509&amp;ctz=Asia%2FSaigon” style=” border-width:0 ” width=”635″ height=”350″ frameborder=”0″ scrolling=”no”></iframe>

Trong trường hợp bạn muốn chọn thêm/bớt lịch, thì bạn đăng nhập vào tài khoảng của bạn và kích chọn vào đây để thực hiện.

 

Các bạn có thể liên lạc với email: vanthom07@gmail.com để có thể trao đổi chia sẻ thêm.

Văn Thơm