Cảnh sát Essex công bố toàn bộ danh sách 39 nạn nhân