Cáo phó cha Phêrô Nguyễn Quí Khôi:


Bảng phân nhiệm tang lễ cha Phêrô Nguyễn Quí Khôi: