Trong nghịch cảnh của cuộc đời, người dân Miền Trung cảm thấy ấm lòng hơn khi được sự quan tâm giúp đỡ của những người có tấm lòng hảo tâm. Họ có thêm động lực để đứng dậy và hướng về phía trước. Caritas Việt Nam đã quan tâm hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi trong giai đoạn hậu thiên tai cho người nông dân. Số hộ gia đình được hỗ trợ là 641.

Nguồn: caritasvietnam.org