Giới Trẻ Hạt Trà Kiệu tổ chức “Nồi Cháo Yêu Thương” – 20/10/2019
Giới Trẻ Hạt Trà Kiệu tổ chức “Nồi Cháo Yêu Thương” – 20/10/2019
Hàng năm, Giáo Hội dành Chúa Nhật trước cuối tháng 10 để cầu nguyện cho công cuộc loan báo Tin […]
Ngày Hội Trại Giới Trẻ Giáo Hạt Trà Kiệu 2019
Ngày Hội Trại Giới Trẻ Giáo Hạt Trà Kiệu 2019
Vào 2 ngày 13 & 14 tháng 7/2019, tại Trung tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu đã diễn ra hội trại […]
Giáo Xứ Trung Phước
Giáo Xứ Trung Phước
Giáo Xứ Trung Phước Thuộc Giáo Hạt Trà Kiệu Bổn mạng: Đức Maria Trinh Nữ Vương Ngày bổn mạng: 22/8 Ngày thành lập […]
Giáo Xứ Hòa Lâm
Giáo Xứ Hòa Lâm
Giáo Xứ Hòa Lâm Thuộc Giáo Hạt Trà Kiệu Bổn mạng: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Ngày bổn mạng: 15/8 Ngày […]
Giáo Xứ Xuân Thạnh
Giáo Xứ Xuân Thạnh
  Giáo Xứ Xuân Thạnh Thuộc Giáo Hạt Trà Kiệu Bổn mạng: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Ngày bổn mạng: 15/8 […]
Giáo Xứ Trà Kiệu
Giáo Xứ Trà Kiệu
Giáo Xứ Trà Kiệu Thuộc Giáo Hạt Trà Kiệu Bổn mạng: Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ  Ngày bổn mạng: Thứ 7 sau Lễ […]
Giáo Xứ Hoằng Phước
Giáo Xứ Hoằng Phước
Giáo Xứ Hoằng Phước Thuộc Giáo Hạt Trà Kiệu Bổn mạng: Mẹ Lên Trời Ngày bổn mạng: 15/8 Ngày thành […]
Giáo Xứ Hà Tân
Giáo Xứ Hà Tân
Giáo Xứ Hà Tân Thuộc Giáo Hạt Trà Kiệu Bổn mạng: Mẹ Lên  Trời Ngày bổn mạng: 15/8 Ngày thành […]
Giáo Xứ Ái Nghĩa
Giáo Xứ Ái Nghĩa
Giáo Xứ Ái Nghĩa Thuộc Giáo Hạt Trà Kiệu Bổn mạng: Mẹ Lên  Trời Ngày bổn mạng: 15/8 Ngày thành […]
Giáo Hạt Trà Kiệu – Giáo Phận Đà Nẵng
Giáo Hạt Trà Kiệu – Giáo Phận Đà Nẵng
  HẠT TRÀ KIỆU                     Cha Hạt trưởng : Phaolô ĐOÀN QUANG DÂN     Giáo xứ / Bổn […]
ĐẦU TRANG