Giáo Xứ An Ngãi
Giáo Xứ An Ngãi
  Giáo Xứ An Ngãi Thuộc Giáo Hạt Hoà Vang Bổn mạng: Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Ngày bổn […]
Giáo Xứ Hoằng Phước
Giáo Xứ Hoằng Phước
Giáo Xứ Hoằng Phước Thuộc Giáo Hạt Trà Kiệu Bổn mạng: Mẹ Lên Trời Ngày bổn mạng: 15/8 Ngày thành […]
Giáo Xứ Hà Tân
Giáo Xứ Hà Tân
Giáo Xứ Hà Tân Thuộc Giáo Hạt Trà Kiệu Bổn mạng: Mẹ Lên  Trời Ngày bổn mạng: 15/8 Ngày thành […]
Giáo Xứ Ái Nghĩa
Giáo Xứ Ái Nghĩa
Giáo Xứ Ái Nghĩa Thuộc Giáo Hạt Trà Kiệu Bổn mạng: Mẹ Lên  Trời Ngày bổn mạng: 15/8 Ngày thành […]
Giáo Xứ Sơn Trà
Giáo Xứ Sơn Trà
  Giáo Xứ Sơn Trà Thuộc Giáo Hạt Hội An Bổn mạng: Lễ Chúa Kitô Vua Ngày bổn mạng: 26/11 […]
Giáo Xứ Nhượng Nghĩa
Giáo Xứ Nhượng Nghĩa
  Giáo Xứ Nhượng Nghĩa Thuộc Giáo Hạt Hội An Bổn mạng: Hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô Ngày […]
Giáo Xứ Gia Phước
Giáo Xứ Gia Phước
          Giáo Xứ Gia Phước Thuộc Giáo Hạt Hội An Bổn mạng: Mẹ Lên Trời Ngày bổn mạng: 15/8 Ngày […]
Giáo Xứ An Thượng
Giáo Xứ An Thượng
      Giáo Xứ An Thượng Thuộc Giáo Hạt Hội An Bổn mạng: Thánh Gioan Ngày bổn mạng: 27/12 Ngày thành […]
Giáo Xứ Cồn Dầu
Giáo Xứ Cồn Dầu
  Giáo Xứ Cồn Dầu Thuộc Giáo Hạt Hội An Bổn mạng: Mẹ Lên Trời Ngày bổn mạng: 15/8 Ngày […]
Giáo Xứ An Hải
Giáo Xứ An Hải
  Giáo Xứ An Hải Thuộc Giáo Hạt Hội An Bổn mạng: Mẹ Lên  Trời         Ngày bổn mạng: Ngày thành […]
ĐẦU TRANG