Thời tiết không thuận lợi lắm, lúc mưa lúc tạnh, nhưng không vì thế mà cuộc cung nghinh tôn vinh Mẹ Mân Côi bị ảnh hưởng, nhất là Thánh Lễ cầu nguyện cho việc truyền giáo được cử hành sau đó.

03 giáo họ Đaminh Khảm, Phaolô Lộc và Đaminh Cẩm hôm nay đã đưa cộng đoàn phụng vụ đi vào một cách sâu xa hơn tâm tình “hãy năng lần hạt Mân Côi”, một trong 03 mệnh lệnh của Đức Mẹ Fatima xưa, khi diễn nguyện với hoa, nến và đặc biệt là Tràng Chuỗi Mân Côi trên tay dâng Mẹ chiều 18/10/2014.

Lồng tâm tình con thảo với Mẹ Mân Côi vào trong ý lễ của Chúa Nhật Khánh Nhật Truyền Giáo, cộng đoàn tha thiết cầu nguyện với Mẹ nhiều hơn cho công cuộc truyền giáo hôm nay. Như mẫu gương của vị Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II với khẩu hiệu: “Totus Tuus”, ngài đã sống “tất cả đời con thuộc về Mẹ”, hay chính xác hơn, đây là một câu tâm niệm ngài lấy từ trong tác phẩm Luận về Lòng Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria của Thánh Louis Montfort, câu khẩu hiệu bao hàm ý nghĩa vừa Chúa lẫn Mẹ: “Tất cả của con là của Chúa nơi Mẹ Maria”.

Lạy Mẹ Maria Mân Côi, xin cho chúng con ý thức rằng truyền giáo là bổn phận của từng người chúng con chứ không phải của Giáo Hội chung chung, chúng con xin phó dâng công cuộc truyền giáo hôm cho Mẹ. Amen.

 

 

 

 

 

 

 Xin mời xem hình đầy đủ và kích cỡ lớn tại đây: