Thông báo: Chúa Nhật II Mùa Vọng

1. Mời các anh giới Người Cha vào lúc 19g30, tối thứ ba, 10/12 đến dự họp để bàn về công tác Giáng Sinh.

2. Thứ năm 12/12 giáo xứ Chầu Thánh Thể, giới Trẻ phụ trách.

3. Phiên sám hối của hạt Đà nẵng sẽ bắt đầu lúc 19g30 thứ năm, 12/12 tại nhà thờ Chính Tòa, giới Người Cha phụ trách sắp xếp. Xem lịch chi tiết tại đây.

4. Kính mời trưởng phó các giáo họ và các ban ngành đến văn phòng nhận thông báo.

5. Vào lúc 8g00, sáng thứ bảy 14/12, kính mời trưởng các giáo họ,  trưởng các giới ban ngành, các ủy viên đến văn phòng giáo xứ để họp bàn về các công việc cho đại lễ Giáng Sinh.