Thông báo: Chúa Nhật II Thường Niên – Năm A

1. Thứ ba, 21/01 giáo xứ chúng ta có 142 giáo dân mang tên Thánh Anê mừng bổn mạng. Xin cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện.

2. Thứ tư, 22/01 Giới Người Cha và giới Người Mẹ xin lễ Tạ Ơn. Thánh lễ được cử hành lúc 17g00. Xin cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện.

3. Thứ năm, 23/01 Giáo xứ Chầu Thánh Thể lúc 19g30 cuối năm, ban Thường Vụ phụ trách. Xin mời cộng đoàn tham dự.

4. Thứ bảy, 25/01 lễ Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại, quan thầy của Đức Cha Phaolô, cha nguyên phó xứ Nguyễn Hữu Trường Sơn, cha Tổng Đại diện kiêm quản xứ và 296 giáo dân mang tên thánh Phaolô, Thánh Lễ được cử hành lúc 5g00 sáng. Xin cộng đoàn sốt sắng tham dự.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng