Thông báo: Chúa Nhật III Mùa Vọng

1. Từ thứ hai, 15/12 đến thứ bảy, 14/12 Giáo Họ Đaminh Cẩm phụ trách trực phụng vụ.

2. Thứ năm, 19/12 giáo xứ Chầu Thánh Thể, giới Lão Thành phụ trách.

3. Phiên sám hối của giáo xứ Chính Tòa sẽ bắt đầu lúc 19g00 tối thứ sáu, ngày 20/12/2013 tại nhà thờ Chính Tòa, Giới Trẻ phụ trách sắp xếp. Đây là phiên cuối cùng của giáo hạt Đà Nẵng, vậy anh chị em nào chưa lãnh nhận Bí tích Hòa giải để đón mừng Đại Lễ Giáng Sinh, liệu sắp xếp thời gian để tham dự.

4. Theo tinh thần cuộc họp HĐMV ngày 14/12/2013, kính mời quý chức đã được phân công và cộng đoàn tham gia vào việc phục vụ tổ chức cho Đại Lễ Giáng Sinh vào lúc 8g00, ngày 19/12/2013 đến tại nhà thờ để triển khai công việc.