Thông báo: Chúa Nhật LỄ HIỂN LINH – A

1.Chúa Nhật, ngày 05/01/2014, sau lễ thiếu nhi có rửa tội cho các em nhỏ.

2. Thứ hai, ngày 06/01/2014:

– Buổi sáng vào lúc 08g00 mời các giáo họ, giới Người Cha, Giới Trẻ đến tháo dỡ hang đá trong, ngoài nhà thờ và các phần trang trí của các Giáo họ.

– Buổi tối, lúc 19g30 khai giảng lớp giáo lý hôn nhân tại hội trường và mời các anh Giới Người Cha đến dự họp thường kỳ.

3. Thứ ba, ngày 07/01, vào lúc 19g30 khai giảng lớp giáo lý dự tòng và mời các chị giới Người mẹ đến dự họp thường kỳ.

4. Thứ năm, ngày 09/01 giáo xứ Chầu Thánh Thể, Giới Người Mẹ phụ trách.

5. Lưu ý,  vào thứ năm, ngày 23/01/2014 (23/12 năm Quý Tỵ)  phiên Chầu Thánh Thể cuối năm sẽ do ban Phụng Vụ phụ trách.

6. Từ thứ hai 06/01 đến thứ bảy 11/01 giáo họ Augustino Huy phụ trách trực phụng vụ.

 

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng