Con là người trẻ Chúa ơi!
Hăng say theo tiếng gọi mời dấn thân
Mong tròn nguyện ước xin vâng
Mang mùi chiên để sống gần đàn chiên.

Nhưng đời đâu mãi bình yên
Giằng co níu kéo muộn phiền bủa vây.
Có khát khao, ngay thật ngay
Đưa con với tới vòng tay trọn lành

Có khát khao, nhanh thật nhanh
Làm con xa trốn đường lành Chúa ơi.
Có đôi khi, giữa cuộc đời
Lòng con chao đảo buông lơi nguyện cầu
Nhờ ơn Chúa, tận thẳm sau
Gọi con thức giấc giữa sầu thế gian.


Có khi giữa chốn cơ hàn
Vinh hoa phú quý, hoang mang cõi lòng
Để rồi khi giữa hừng đông
Nhìn lên Thánh Gía, chạnh lòng lệ rơi


Lòng quảng đại, Chúa gọi mời
Con tìm tha thứ, trong lời kinh dâng
Có khi ích kỷ thật gần
Suýt làm hư mất tiếng Xin Vâng rồi


Chúa con ôi, Chúa con ôi!
Xin lời kinh mãi trên môi mỗi ngày
Để con yêu Chúa từng giây
Để nên giống Chúa luôn đầy yêu thương.


Con hăng say, bước trên đường
Truyền rao tình Chúa mãi thương gian trần
Phần con nguyện sẽ dấn thân
Mang mùi chiên để mãi gần đàn chiên.

Hoa Băng Tuyết