Hỡi người mục tử kia ơi
Cho xin hỏi nhé đôi lời được chăng
Nếu đàn chiên có biếng ăn
Thì chàng mục tử “mần răng” bây chừ?

Hỡi người mục tử nhân từ
Nếu chiên bó gối suy tư lặng sầu
Lời ca có giúp tan mau
Nổi buồn từ tận thẳm sâu trong lòng.

Bởi vì chiên vẫn hoài mong
Một người mục tử thật lòng yêu chiên
Giúp chiên vơi những muộn phiền
Tặng cho chiên một thảo nguyên an lành.

Hỡi người mục tử nhân lành
Tặng cho chiên nhé trời xanh yên bình
Hỡi người mục tử chân tình
Tặng cho chiên nhé bình minh ngọt ngào. 

Bình minh có Chúa thương trao
Yêu thương hạnh phúc quyện vào tháng năm
Bình minh có Chúa âm thâm
Hoa thành Mục tử chuyên chăm dân Người.  

Hoa Băng Tuyết