GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG

  HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ

         Số: 33/2019/TB/GXCT                                                 

CHƯƠNG TRÌNH CẦU NGUYỆN VÀ THÁNH LỄ AN TÁNG

“CỐ LINH MỤC ĐAMINH NGUYỄN ĐỨC HUYÊN ”

Kính gửi: Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Chính Tòa Đà Nẵng

Theo thông báo của Tòa Giám Mục Đà Nẵng về việc tổ chức Tang lễ Cha Đaminh Nguyễn Đức Huyên, khoảng chừng 17g00, thứ năm 13/06/2019, Linh cửu Cha Đaminh sẽ về đến Giáo xứ Chính Tòa. Giáo xứ Chính Tòa phân công cho các đơn vị và cá nhân phụ trách các công việc như sau:

THƯỜNG TRỰC: thứ năm, ngày 13/06/2019

Buổi chiều:

Từ 17g00 đến 18g30:

– Fx. Nguyễn Văn Hiến (BTV)

Buổi tối:

Từ 18g30 đến 20g00:

– Antôn Hồ Quang Thái (BTV)

Từ 20g00 đến 21g30:

– Philipphê Lê Hùng (BTV)

– Maria Lưu Thị Thu Thủy (BTV)

– Phanxica Trần Thị Phương

I. PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ:

1. Ban Trợ táng + Giới Người Cha + Ông Ngọc (Ban Phụng vụ):

– Trong buổi sáng thứ năm 13/06/2019: hợp đồng làm mái che trước hội trường, trang hoàng hội trường, hoa, lư hương, nến,… trước khi đưa Cha Đaminh về.

2. Ông Ngọc (Ban Phụng vụ):

– Hợp đồng làm mái che trước hội trường.

3. Ban Âm thanh Chính Tòa:

– Chuẩn bị trước hệ thống âm thanh trong nhà thờ, trong + ngoài hội trường và trước tiền đường cho lễ tang.

4. Ban Trật tự Chính Tòa:

– Phân công thành viên giữ trật tự khu vực tang lễ, đồng thời hướng dẫn cho khách nơi để xe.

5. Giới Trẻ + Nhân viên bảo vệ Giáo xứ:

– Phân công thành viên giữ trật tự khu vực cổng sau nhà thờ đường Yên Báy, tuyệt đối không cho khách du lịch vào tham quan trong thời gian tổ chức Tang lễ.

II. ĐÓN LINH CỬU CHA ĐAMINH VỀ ĐẾN GIÁO XỨ CHÍNH TÒA:

Theo thông tin chính thức từ Tòa Giám Mục, linh cửu Cha Đaminh sẽ về đến Giáo xứ Chính Tòa vào khoảng 17g00 chiều thứ năm 13/06/2019, vì thế, cộng đoàn giáo xứ đến tham dự Thánh lễ chiều lúc 17g15 sẽ tập trung để đón linh cửu Cha Đaminh về quàn tại Hội trường Giáo xứ, sau đó sẽ tham dự Thánh lễ lúc 17g15 tại Hội trường Giáo xứ.

Sau Thánh lễ, cộng đoàn sẽ cùng ở lại tham dự giờ kinh cầu nguyện cho Cha Đaminh, do 02 Giáo họ Đaminh Cẩm và Phêrô Lựu phụ trách giờ kinh.  

III. PHÂN CÔNG TRỰC TIẾP ĐÓN:

1. Phân công mỗi ca trực 02 người, lo việc hậu cần và tiếp nước các đoàn khách đến viếng, tại phòng khách nhà xứ Chính Tòa chiều thứ năm 13/06/2019.

Lưu ý: 01 người tiếp đón khách đến viếng, sau đó mời vào phòng khách nhà xứ dùng nước, và 01 người lo chuẩn bị tiếp nước, tại phòng khách nhà xứ.

Ngày tháng Thời gian Nội dung Đơn vị phụ trách
Thứ năm (13/06/2019)   17g30 – 19g00 Phân công thành viên luân phiên có người lo việc hậu cần và tiếp nước Ban Giáo lý và Ban Phụ huynh
19g00 – 20g00 Phân công thành viên luân phiên có người lo việc hậu cần và tiếp nước Hội Lêgiô, Đoàn Phan Sinh và Nhóm Lòng Thương Xót
20g00 – 21g30 Phân công thành viên luân phiên có người lo việc hậu cần và tiếp nước Ban Bác ái Vinh sơn Bác ái Xã hội Caritas

2. Phân công mỗi ca trực tối thiểu 02 người tại bàn tiếp tân (01 người ghi tên vào Sổ Tang, 01 người chuẩn bị khay và vào hội trường thắp hương cho khách đến viếng, v.v..):

Lưu ý: Đơn vị nào trực phụ trách Sổ Tang, thì cuối giờ tổng kết Sổ Tang và ký tên bàn giao  cho Đơn vị trực tiếp theo. Đơn vị nào trực phiên cuối cùng sẽ tổng kết Sổ Tang và bàn giao cho vị Thường trực của Ban Thường Vụ.

w Thứ năm, ngày 13 tháng 06 năm 2019:

Thời gian GIÁO HỌ PHỤ TRÁCH
18g30 – 19g15 Gh. Đaminh Khảm và Gh. Phaolô Lộc
19g15 – 20g00 Gh. Anrê Trông và Gh. Giuse Khang
20g00 – 20g45 Gh. Anê Thành và Gh. Giuse Viên
20g45 – 21g30 Gh. Emmanuel Triệu và Gh. Phaolô Bường
21g30 – 22g15 Gh. Micae Hy và Gh. Augustinô Huy

IV. PHÂN CÔNG TRỰC VÀ CẦU KINH:

Thứ năm, ngày 13 tháng 06 năm 2019:

Thời gian Nội dung Đơn vị phụ trách
18g30 – 19g15 Cầu kinh sau Thánh lễ Gh.Đaminh Cẩm và Phêrô Lựu
19g15 – 20g00 Cầu kinh Giới Người Cha và Giới Người Mẹ
20g00 – 20g45 Cầu kinh Hội Lêgiô, Đoàn Phan Sinh và Nhóm Lòng Thương Xót
20g45 – 21g30 Cầu kinh Giới Trẻ và Thăng Tiến Hôn nhân
21g30 – 22g15 Cầu kinh Ban Bác ái Vinh Sơn và Caritas GX

V. DI QUAN – THÁNH LỄ AN TÁNG (Thứ sáu, ngày 14/06/2019):

1. DI QUAN

Thời gian Nội dung Đơn vị phụ trách
06g30 DI QUAN từ hội trường sang nhà thờ Ban Trợ táng Giáo xứ Chính Tòa
12 người cầm vòng hoa lúc Di quan và lúc lên mộ. 12 Trưởng Giáo họ Giáo xứ Chính Tòa phụ trách cầm vòng hoa đi cùng với các Giáo xứ bạn.
Sắp xếp các vòng hoa trước tiền đường nhà thờ. Ban Trật tự Giáo xứ Chính Tòa
Thổi kèn trong Thánh lễ + Di quan + Hạ huyệt. Ban Kèn Giáo xứ Chính Tòa

2. THÁNH LỄ AN TÁNG

Thời gian Nội dung Đơn vị phụ trách
07g00 THÁNH LỄ AN TÁNG Ban Phụng Tự Giáo Phận

ĐOÀN RƯỚC:

w Sắp xếp đoàn rước : Anh Ngọc (Ủy viên Phụng vụ)

w Thánh Giá – Đèn hầu (mặc Quốc phục): có mặt tại Nhà Tang lúc 06g00 để kịp chuẩn bị Quốc phục.

– Thánh giá: Ông Luyến (Gh. Đaminh Khảm)

– Đèn hầu: Ông Bảo (Gh.Anê Thành) – Ông Đạo (Gh.Emmanuel Triệu)

w Tham gia đoàn rước: kính mời toàn thể quý chức trong HĐMVGX cùng tham gia đoàn rước.

Trang phục: Nam: sơ-mi trắng dài tay, cà-vạt, quần sẩm màu. Nữ: áo dài trắng.

w Ông Ngọc (Ủy viên Phụng vụ):hướng dẫn thứ tự đoàn rước di quan từ Hội trường vào nhà thờ.

w Ban Kèn:tham gia trong các nghi thức, Di quan, Thánh lễ an táng và hạ huyệt.

w Ông Thái (BTV):liên hệ Tòa Giám Mục về số lượng nam nữ tu sĩ, tang gia để sắp xếp chỗ ngồi trong nhà thờ.

w Giới Người Cha:phụ trách treo cờ tang trong và ngoài nhà thờ, sắp xếp ghế ngồi cho các Cha Đồng Tế, ghế ngồi cho đoàn rước + Ban Kèn + từng thành phần tham dự + bên ngoài nhà thờ và phụ trách chiêng trống trong Thánh lễ.

w Ban Trật tự:phụ trách trật tự đoàn rước di quan vào nhà thờ và giữ xe.

w Giới Trẻ : hỗ trợ trật tự trong và ngoài nhà thờ.

w Ban Truyền Thông:phụ trách truyền thông Tang lễ Cha Đaminh.

w Ban Trình Chiếu:phụ trách chiếu slide Thánh lễ an táng.

w Ban Trợ táng:phụ trách di quan vào nhà thờ và hạ huyệt tại An Ngãi.

w Ban Âm thanh và Ban Ánh sáng:phụ trách âm thanh và ánh sáng hội trường, trong ngoài nhà thờ và trước tiền đường nhà thờ.

w Ban Lễ sinh:phụ trách trong Thánh lễ An táng.

Xin lưu ý:

– Đối với các Giáo họ và các Giới – Ban – Đoàn thể được phân công trực Bàn Tiếp Tân: nếu có trở ngại, xin các ông bà trong Ban Điều hành tự điều chỉnh thay thế. Đơn vị nào trực phụ trách Sổ Tang, thì cuối giờ kết sổ ký tên bàn giao lại cho vị đại diện đơn vị trực tiếp theo, cuối ngày tổng kết giao cho vị Thường trực Ban Thường Vụ.

V. DI CHUYỂN LÊN NGHĨA TRANG LINH MỤC GX. AN NGÃI – HẠ HUYỆT:

TT CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH
01 Chuẩn bị chữ thập bằng Decal để dán xe
và số thứ tự dán xe
Văn phòng Gx. Chính Tòa
02 Chuẩn bị âm thanh trước tiền đường để hướng dẫn đoàn xe tang Ban Âm Thanh Chính Tòa
03 Hướng dẫn thứ tự đoàn xe tang Anh Ngọc (Ban Phụng vụ)
04 Thông báo cho công an thành phố xin hỗ trợ giao thông. Cha văn phòng TGM
05 Chuẩn bị 03 xe máy dẫn đầu cầm Thánh Giá và cờ.
01 xe ôtô con hướng dẫn lộ trình
Anh Thái (BTV) liên hệ
06 Di quan đến Nhà thờ An Ngãi Ban Trợ táng Chính Tòa
07 Di quan từ Nhà thờ An Ngãi đến nghĩa trang linh mục, hạ huyệt, và những việc sau đó. Ban Trợ táng Chính Tòa

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 06 năm 2019   

             KHÁN                                   TM/Ban Thường vụ HĐMV Giáo xứ 

  Quản xứ Chính Toà                                        Trưởng ban

Lm. Phêrô Trần Đức Cường                 Fx. Nguyễn Văn Hiến