GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG              

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ 

      Số 01/2014/TB/GXCT                                       

CHƯƠNG TRÌNH

CHẦU TẠ ƠN VÀ THÁNH LỄ TẾT NGUYÊN ĐÁN

NGÀY GIỜ

 

23 THÁNG CHẠP

19g30 Thứ năm, 23/01/2014

CHẦU THÁNH THỂ TẠ ƠN CUỐI NĂM

30 TẾT

17g00 Thứ năm, 30/01/2014

THÁNH LỄ TẠ ƠN CUỐI NĂM

22g00 Thứ năm, 30/01/2014

THÁNH LỄ GIAO THỪA

MỒNG MỘT TẾT

06g00 Thứ sáu, 31/01/2014

THÁNH LỄ MINH NIÊN

18g00 Thứ sáu, 31/01/2014

MỒNG HAI TẾT

06g00 Thứ bảy, 01/02/2014

KÍNH NHỚ TỔ TIÊN, ÔNG BÀ CHA MẸ

18g00 Thứ bảy, 01/02/2014

MỒNG BA TẾT

06g00 Chúa nhật, 02/02/2014

CẦU CHO CÔNG VIỆC LÀM ĂN

10g00 Chúa nhật, 02/02/2014

LỄ TIẾNG ANH

18g00 Chúa nhật, 02/02/2014

CẦU CHO CÔNG VIỆC LÀM ĂN

Lưu ý:

  • Sau một năm, chúng ta đã lãnh nhận biết bao ơn lành Chúa ban, song cũng không thiếu những lỗi phạm chúng ta làm mất lòng Chúa. Vậy xin cộng đoàn sắp xếp thời gian tham dự giờ chầu để tạ ơn và tạ lỗi với Chúa vào lúc 19g30 Thứ năm 23/01/2014.
  • MỒNG BA TẾT NĂM NAY TRÙNG VÀO NGÀY CHÚA NHẬT, CÓ 03 THÁNH LỄ TRONG NGÀY: Thánh lễ 06g00, Thánh lễ 10g00 (tiếng Anh) và Thánh lễ 18g00.  VẬY XIN ANH CHỊ EM SẮP XẾP THỜI GIAN THAM DỰ ÍT LÀ MỘT THÁNH LỄ ĐỂ GIỮ LUẬT NGÀY CHÚA NHẬT. VÌ KHÔNG CÓ LỄ RIÊNG DÀNH CHO THIẾU NHI, NÊN CÁC EM ĐI THAM DỰ THÁNH LỄ NÀO CŨNG ĐƯỢC TRONG NGÀY MỒNG BA TẾT.