TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG
156 Trần Phú, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam – Đt: (0236) 3826628
Email: vptgmdn@gmail.com ; Website: www.giaophandanang.org


THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ TRÀ KIỆU
VÀ THÁNH LỄ TẠ ƠN MỪNG KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG
(30 – 31/5/2023)

Chủ đề:
CÙNG MẸ MARIA
HIỆP NHẤT, SỐNG ĐỨC TIN VÀ LOAN BÁO TIN MỪNG

“Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm ?” (Lc 1, 43)

A. THỨ BA, 30/5/2023:

 1. Thánh lễ khai mạc:
 • Thời gian: Lúc 16g00.
 • Địa điểm: Lễ đài quảng trường TTTM Trà Kiệu.
 • Phụ trách Phụng vụ: Giáo xứ TTTM Trà Kiệu.
 • Dâng hoa kính Đức Mẹ: Cộng đoàn Phaolô tại Trà Kiệu phụ trách.
 • Hát lễ: Ca đoàn tổng hợp Giáo xứ TTTM Trà Kiệu.
 • Kèn: Đội kèn tây Giáo xứ TTTM Trà Kiệu.
 • Trật tự: Đoàn Hướng đạo sinh + Ban trật tự Gx. TTTM Trà Kiệu + Gx. Hòa Lâm + Gx. Xuân Thạnh.
 • Hàng rào danh dự: Giới trẻ và Hùng tâm Dũng chí Giáo xứ TTTM Trà Kiệu.

2. Diễn nguyện 60 năm thành lập Giáo phận (1963 – 2023):

 • Thời gian: Lúc 19g30.
 • Địa điểm: Lễ đài quảng trường TTTM Trà Kiệu.
 • Trật tự: Đoàn Hướng đạo sinh + Ban trật tự Gx. TTTM Trà Kiệu + Gx. Hòa Lâm + Gx. Xuân Thạnh.
 • Phụ trách: Ban diễn nguyện và Tỉnh Dòng Phaolô Đà Nẵng.

3. Cung nghinh và chầu Thánh Thể:

 • Thời gian: Từ 21g30, 30/5/2023 đến 05g00, 31/5/2023.
 • Lộ trình: Cung nghinh Thánh Thể từ Đền Tri Ân Mẹ lên lễ đài quảng trường TTTM Trà Kiệu. Mọi
  người chầu chung. Sau đó, kiệu Thánh Thể lên linh đài Mẹ (mỗi người một cây nến nhỏ) và chầu
  theo các phiên được phân chia.
 • Phụ trách: Quý cha Dòng Thánh Thể phụ trách hướng dẫn cuộc Cung nghinh và soạn các bài chầu.
  ▪ 22g00 – 23g00: Giáo xứ Xuân Thạnh đại diện Giáo phận chầu Thánh Thể.
  ▪ 23g00 – 24g00: Giáo xứ Hòa Lâm đại diện Giáo phận chầu Thánh Thể.
  ▪ 24g00 – 05g00: Liên Tu sĩ các Dòng đại diện Giáo phận chầu Thánh Thể.
 • Thành phần tham dự: Tất cả mọi tín hữu hiện diện.
 • Kèn: Đội kèn tây Giáo xứ TTTM Trà Kiệu.
 • Trật tự: Đoàn Hướng đạo sinh + Ban trật tự Gx. TTTM Trà Kiệu + Gx. Hòa Lâm + Gx. Xuân Thạnh.
 • Hàng rào danh dự: Giới trẻ và Hùng tâm Dũng chí Giáo xứ TTTM Trà Kiệu.

  B. THỨ TƯ, 31/5/2023:
 1. Cung nghinh Đức Mẹ:
 • Thời gian: Lúc 06g00 tại tiền đường nhà thờ Giáo xứ.
 • Niệm hương tưởng nhớ Đức cố Giám mục tiên khởi Phêrô Maria.
 • Tuyên bố khai mạc cuộc cung nghinh: Đức Giám mục Giáo phận.
 • Dâng hoa kính Đức Mẹ: Cộng đoàn Mến Thánh Giá Quy Nhơn tại Trà Kiệu phụ trách.
 • Lộ trình: Từ sân nhà thờ Giáo xứ đến lễ đài TTTM Trà Kiệu.
 • Đoàn rước:
 • Bình Hương (01 thầy) + Thánh Giá, đèn hầu (Gx. TTTM Trà Kiệu – Mặc quốc phục) + tàu
  hương (01 thầy) + Đoàn dâng hoa + Đoàn đại biểu của các Giáo xứ và Giáo họ Biệt lập + Đội kèn
  tây (Gx. TTTM Trà Kiệu) + Quý Tu sĩ, Chủng sinh và dự tu + 02 thầy giúp lễ + Sách Tin Mừng (01
  Phó tế) + Quý Phó tế và Linh mục đoàn + Quý Đức Cha + Đức Giám mục Giáo phận + 02 Phó tế
  và 02 thầy giúp lễ + Xe hoa Đức Mẹ + Khách hành hương.
  Lưu ý: – Đoàn đại biểu của mỗi Giáo xứ và Giáo họ biệt lập: 10 người (05 nam và 05 nữ), mặc
  quốc phục, có cờ và một lẵng hoa mang tên Giáo xứ, Giáo họ của mình (Gx. TTTM Trà Kiệu đã
  chuẩn bị sẵn, xin nhận tại nhà thờ hầm).
 • Quý Cha mang áo alba và dây các phép (áo chung của TTTM Trà Kiệu), các Đại chủng
  sinh mang áo dòng và áo surplis, Tu sĩ nam nữ mang tu phục.
 • MC: + Thầy Philipphê Phạm Cảnh Phúc (Tại Nhà thờ Giáo xứ).
 • Cha Phêrô Trần Văn Thủy (Tại quảng trường TTTM Trà Kiệu).
 • Ca kinh dọc đường đi kiệu: Quý Thầy Đại chủng viện.
 • Đội kèn tây: Giáo xứ TTTM Trà Kiệu.
 • Trật tự: Đoàn Hướng đạo sinh + Ban Trật tự Gx. TTTM Trà Kiệu + Gx. Hòa Lâm và Gx. Xuân Thạnh.
 • Hàng rào danh dự:
 • Giới trẻ Giáo phận: Từ cổng nhà thờ Giáo xứ đến cổng Trung Tâm Thánh Mẫu;
 • Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Giáo phận: Từ cổng Trung Tâm Thánh Mẫu đến bậc cấp lễ đài chính;
 • Hùng tâm Dũng chí Giáo phận: Từ Đền Tri Ân Mẹ – Thạnh Quang đến bùng binh quảng trường
  Trung Tâm Thánh Mẫu.
 • Sau khi đoàn kiệu đã ổn định, cộng đoàn chào đón Đức Đại diện Tòa Thánh và quý Đức Cha.

2. Dâng hoa kính Mẹ: Cộng đoàn Mến Thánh Giá Quy Nhơn tại Trà Kiệu phụ trách.

3. Thánh Lễ kính Đức Maria thăm viếng Bà Êlisabét – Tạ ơn 60 năm thành lập Giáo phận (1963 –
2023) – Bế mạc Đại hội hành hương:

 • Hát lễ: Ca đoàn tổng hợp Giáo phận.
 • Đọc Sách Thánh:
 • Bài đọc I: Giáo xứ Chính Tòa (Nam).
 • Đáp ca: Một ca viên.
 • Bài đọc II: Giáo xứ Tam Kỳ (Nữ).
 • Bài Tin Mừng: Thầy Phó tế.
 • Xin oi: Hướng đạo sinh.
 • Lời nguyện tín hữu: Thầy Phó tế (Ban Phụng vụ soạn).
 • Dâng lễ vật: Giáo xứ Hòa Khánh (06 người).
 • Cầm dù tại các điểm cho rước lễ: Trưởng các đoàn thể TNTT và HTDC.

4. Các nghi thức cuối lễ:

 • Tuyên đọc Phép lành Tòa Thánh.
 • Lời chúc mừng của Đức Tổng Giuse, Chủ tịch HĐGMVN.
 • Tâm tình của Đức Tổng Marek Zalewski, Đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam.
 • Lời tri ân: Cha Tổng Đại diện.
 • Phép lành cuối lễ với ơn toàn xá.
 • Nghi thức sai đi.
  NB. Ban Truyền thông Giáo phận phụ trách trực tuyến, ghi hình và đưa tin.

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 5 năm 2023
Trưởng Ban tổ chức
Lm. Bônaventura Mai Thái
Tổng đại diện