⛪️ THỨ HAI TUẦN THÁNH 06/4/2020
⛅ Thánh lễ sáng 4g45 tại nhà thờ Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu
▶️ Youtube: https://youtu.be/oex7-0Um5ds

🌙 Thánh lễ chiều 17g15 tại nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng
▶️ Youtube: https://youtu.be/8RoR32A4ujw

🕗 Than Kinh Lễ Đèn I tối 19g30 tại nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng
▶️ Youtube: https://youtu.be/w9Y2jOpsoTQ

⛪️ THỨ BA TUẦN THÁNH 07/4/2020
⛅ Thánh lễ sáng 4g45 tại nhà thờ Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu
▶️ Youtube: https://youtu.be/hl6mvBYzIXI

🌙 Thánh lễ chiều 17g15 tại nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng
▶️ Youtube: https://youtu.be/aKmBjBuMDkQ

🕗 Than Kinh Lễ Đèn I tối 19g30 tại nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng
▶️ Youtube: https://youtu.be/n3KIzje97XU

⛪️ THỨ TƯ TUẦN THÁNH 08/4/2020
⛅ Thánh lễ sáng 4g45 tại nhà thờ Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu
▶️ Youtube: https://youtu.be/ZF1XioaTGoc

🌙 Thánh lễ chiều 17g15 tại nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng
▶️ Youtube: https://youtu.be/b0nWoyVxlUg

🕗 Than Kinh Lễ Đèn I tối 19g30 tại nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng
▶️ Youtube: https://youtu.be/vfz3BPlHHcU


⛪️ THỨ NĂM TUẦN THÁNH 09/4/2020
⛅ Thánh lễ LÀM PHÉP DẦU sáng 06g00 tại nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng
▶️ Youtube: https://youtu.be/Bhv7IXV2rP8

🌙 Thánh lễ TIỆC LY chiều 18g00 tại nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng
▶️ Youtube: https://youtu.be/K6NdDcnW5Fw

🕗 CHẦU THÁNH THỂ tối 20g00 tại nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng
▶️ Youtube: https://youtu.be/A000dPYTEf8


⛪️ THỨ SÁU TUẦN THÁNH 10/4/2020
🌙 ĐÀNG THÁNH GIÁ chiều 17g00 tại nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng
▶️ Youtube: https://youtu.be/HR3D5GsZx_I

🕗 NGHI THỨC TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ của CHÚA chiều 18g00 tại nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng
▶️ Youtube: https://youtu.be/eCPirKSNzbU


⛪️ THỨ BẢY TUẦN THÁNH 11/4/2020
🕗 CANH THỨC VƯỢT QUA và THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH lúc 19g00 tại nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng
▶️ Youtube: https://youtu.be/hXH8B2JGgqM


⛪️ CHÚA NHẬT PHỤC SINH 12/4/2020
⛅ Thánh lễ sáng 04g45 tại nhà thờ Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu
▶️ Youtube: https://youtu.be/q0ANQMVTzv0

⛅ Thánh lễ sáng 07g00 tại nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng
▶️ Youtube: https://youtu.be/CzO9_QWl5BQ

🌙 Thánh lễ chiều 17g00 tại nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng
▶️ Youtube: https://youtu.be/Q8ebESX87dk


Truyền thông Chính Toà Đà Nẵng sẽ phát trên các kênh:
▶️ Website: www.giaoxuchinhtoadanang.org
▶️ Youtube: www.youtube.com/NhaThoChinhToaDaNang
▶️ Facebook: www.facebook.com/NhaThoChinhToaDanang

Kính mời cộng đoàn cùng theo dõi, hiệp thông và cầu nguyện.

Xin mọi người chia sẻ và phổ biến rộng rãi để góp phần mang lại lợi ích thiêng liêng cho tất cả mọi người.

Quý vị đừng quên nhấn vào “Đăng ký” để có những video mới nhất từ Giáo xứ Chính Toà Đà Nẵng. Xin chân thành cảm ơn Quý vị.