03/08/20 THỨ HAI TUẦN 18 TN: NHỜ CHÚA
03/08/20 THỨ HAI TUẦN 18 TN: NHỜ CHÚA
“Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!” (Mt 14,33) Suy niệm: Trong lúc tính mạng các môn đệ bị đe […]
02/08/20 CHÚA NHẬT TUẦN 18 TN – A: CỘNG TÁC VỚI CHÚA
02/08/20 CHÚA NHẬT TUẦN 18 TN – A: CỘNG TÁC VỚI CHÚA
Đức Giê-su bảo: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.” (Mt 14,16) Suy […]
01/08/20 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 17 TN: VỊ NGÔN SỨ “CHÍNH HÃNG”
01/08/20 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 17 TN: VỊ NGÔN SỨ “CHÍNH HÃNG”
Vua Hê-rô-đê đã bắt ông Gio-an, xiềng ông lại, và tống ngục vì chuyện bà Hê-rô-đi-a, vợ ông Phi-líp-phê, anh […]
31/07/20 THỨ SÁU TUẦN 17 TN Mt 13,54-58 TRÂN TRỌNG CÁC MẦU NHIỆM
31/07/20 THỨ SÁU TUẦN 17 TN Mt 13,54-58 TRÂN TRỌNG CÁC MẦU NHIỆM
“Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế?” (Mt 13,54)
30/07/20 THỨ NĂM TUẦN 17 TN Mt 13,47-53 MỘT CÁI NHÌN BAO DUNG
30/07/20 THỨ NĂM TUẦN 17 TN Mt 13,47-53 MỘT CÁI NHÌN BAO DUNG
“Nước Trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá.” (Mt 13,47)
29/07/20 THỨ TƯ TUẦN 17 TN Thánh Mác-ta Lc 10,38-42 TẤT CẢ VÌ GIÊ-SU
29/07/20 THỨ TƯ TUẦN 17 TN Thánh Mác-ta Lc 10,38-42 TẤT CẢ VÌ GIÊ-SU
“Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.” (Lc 10,41-42)
28/07/20 THỨ BA TUẦN 17 TN Mt 13,36-43 LÀ HẠT GIỐNG TỐT GIỮA ĐỜI
28/07/20 THỨ BA TUẦN 17 TN Mt 13,36-43 LÀ HẠT GIỐNG TỐT GIỮA ĐỜI
“Hạt giống tốt là con cái Nước Trời.” (Mt 13,38)
27.07.20 THỨ HAI TUẦN 17 TN Mt 13,31-35 NƯỚC CHÚA PHÁT TRIỂN
27.07.20 THỨ HAI TUẦN 17 TN Mt 13,31-35 NƯỚC CHÚA PHÁT TRIỂN
“Nước Trời giống như hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình… như nắm men người kia lấy vùi vào ba thúng bột…” (Mt 13,31.33)
21/07/20 THỨ BA TUẦN 16 TN: AI LÀ NGƯỜI THÂN YÊU NHẤT CỦA CHÚA?
21/07/20 THỨ BA TUẦN 16 TN: AI LÀ NGƯỜI THÂN YÊU NHẤT CỦA CHÚA?
“Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh em, chị em tôi, là mẹ tôi.” (Mt 12,50)
20/07/20 THỨ HAI TUẦN 16 TN: DẤU LẠ TRONG ĐỜI THƯỜNG
20/07/20 THỨ HAI TUẦN 16 TN: DẤU LẠ TRONG ĐỜI THƯỜNG
Chúa Giê-su nói: “Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ của ngôn sứ Gio-na.” (Mt 12,39)
ĐẦU TRANG