06/08/20 THỨ NĂM TUẦN 18 TN Lễ Chúa Hiển Dung: CHÚA GIÊ-SU LÀ THIÊN CHÚA THẬT
Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y […]
05/08/20 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 18 TN – Cung hiến thánh đường Đức Ma-ri-a: NHƯ VÀNG ĐƯỢC THỬ LỬA
“Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.” […]
04/08/20 THỨ BA TUẦN 18 TN: THỜ CHÚA VỚI CẢ TẤM LÒNG
Chúa Giê-su gọi đám đông lại mà bảo: “Cái từ miệng xuất ra mới làm cho con người ra ô uế.” (Mt 15,11)
03/08/20 THỨ HAI TUẦN 18 TN: NHỜ CHÚA
“Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!” (Mt 14,33) Suy niệm: Trong lúc tính mạng các môn đệ bị đe […]
02/08/20 CHÚA NHẬT TUẦN 18 TN – A: CỘNG TÁC VỚI CHÚA
Đức Giê-su bảo: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.” (Mt 14,16) Suy […]
01/08/20 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 17 TN: VỊ NGÔN SỨ “CHÍNH HÃNG”
Vua Hê-rô-đê đã bắt ông Gio-an, xiềng ông lại, và tống ngục vì chuyện bà Hê-rô-đi-a, vợ ông Phi-líp-phê, anh […]
31/07/20 THỨ SÁU TUẦN 17 TN Mt 13,54-58 TRÂN TRỌNG CÁC MẦU NHIỆM
“Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế?” (Mt 13,54)
30/07/20 THỨ NĂM TUẦN 17 TN Mt 13,47-53 MỘT CÁI NHÌN BAO DUNG
“Nước Trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá.” (Mt 13,47)
29/07/20 THỨ TƯ TUẦN 17 TN Thánh Mác-ta Lc 10,38-42 TẤT CẢ VÌ GIÊ-SU
“Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.” (Lc 10,41-42)
28/07/20 THỨ BA TUẦN 17 TN Mt 13,36-43 LÀ HẠT GIỐNG TỐT GIỮA ĐỜI
“Hạt giống tốt là con cái Nước Trời.” (Mt 13,38)
ĐẦU TRANG