08/09/20 Thứ Ba tuần 23 TN Sinh nhật Đức Ma-ri-a
“Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.” (Mt 1,21)
07/09/20 Thứ Hai tuần 23 TN: Liên minh ma quỷ
Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo Người. (Lc 6,7)
06/09/20 Chúa Nhật tuần 23 TN – A: Sửa lỗi huynh đệ
“Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em.” (Mt 18,15)
05/09/20 Thứ Bảy đầu tháng tuần 22 TN: Sống có lý có tình
“Ông Đa-vít đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi.” (Lc 6,3-4)
04/09/20 Thứ Sáu đầu tháng tuần 22 TN: Chàng rể Giê-su
Đức Giê-su trả lời: “Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ?” (Lc 5,34)
03/09/20 Thứ Năm đầu tháng tuần 22 TN: Từ bỏ và việc Tông đồ
“Vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.” (Lc 5,5)
02/09/20 Thứ Tư đầu tháng tuần 22 TN: Tất cả cho việc sứ mạng cứu thế
Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn, đều đưa tới Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. (Lc 4,40)
01/09/20 Thứ Ba đầu tháng tuần 22 TN: Đấng thánh của Thiên Chúa
Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập, la to lên rằng: “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: Ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!” (Lc 4,33-34)
31/08/20 THỨ HAI TUẦN 22 TN: LỜI ĐƯỢC ỨNG NGHIỆM
“Hôm nay ứng nghiệm lời Kinh thánh quý vị vừa nghe.” (Lc 4,21)
30/08/20 CHÚA NHẬT TUẦN 22 TN – A: ĐỪNG LÀ XA-TAN CỦA NHAU!
“Xa-tan, lui lại đằng sau Thầy ! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa.” (Mt 16,23)
ĐẦU TRANG