11/09/20 Thứ Sáu tuần 23 TN: Xét mình trước khi xét người
11/09/20 Thứ Sáu tuần 23 TN: Xét mình trước khi xét người
“Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!” (Lc 6,42)
10/09/20 Thứ Năm tuần 23 TN: Yêu thương kẻ thù
10/09/20 Thứ Năm tuần 23 TN: Yêu thương kẻ thù
“Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em.” (Lc 6,28)
09/09/20 Thứ Tư tuần 23 TN: Hạnh phúc không phải là khoái lạc
09/09/20 Thứ Tư tuần 23 TN: Hạnh phúc không phải là khoái lạc
Đức Giê-su nói: “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó… Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có…” (Lc 6,20.24)
08/09/20 Thứ Ba tuần 23 TN Sinh nhật Đức Ma-ri-a
08/09/20 Thứ Ba tuần 23 TN Sinh nhật Đức Ma-ri-a
“Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.” (Mt 1,21)
07/09/20 Thứ Hai tuần 23 TN: Liên minh ma quỷ
07/09/20 Thứ Hai tuần 23 TN: Liên minh ma quỷ
Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo Người. (Lc 6,7)
06/09/20 Chúa Nhật tuần 23 TN – A: Sửa lỗi huynh đệ
06/09/20 Chúa Nhật tuần 23 TN – A: Sửa lỗi huynh đệ
“Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em.” (Mt 18,15)
05/09/20 Thứ Bảy đầu tháng tuần 22 TN: Sống có lý có tình
05/09/20 Thứ Bảy đầu tháng tuần 22 TN: Sống có lý có tình
“Ông Đa-vít đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi.” (Lc 6,3-4)
04/09/20 Thứ Sáu đầu tháng tuần 22 TN: Chàng rể Giê-su
04/09/20 Thứ Sáu đầu tháng tuần 22 TN: Chàng rể Giê-su
Đức Giê-su trả lời: “Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ?” (Lc 5,34)
03/09/20 Thứ Năm đầu tháng tuần 22 TN: Từ bỏ và việc Tông đồ
03/09/20 Thứ Năm đầu tháng tuần 22 TN: Từ bỏ và việc Tông đồ
“Vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.” (Lc 5,5)
02/09/20 Thứ Tư đầu tháng tuần 22 TN: Tất cả cho việc sứ mạng cứu thế
02/09/20 Thứ Tư đầu tháng tuần 22 TN: Tất cả cho việc sứ mạng cứu thế
Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn, đều đưa tới Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. (Lc 4,40)
ĐẦU TRANG