Trong tâm tình chuẩn bị đón mừng Con Thiên Chúa Giáng Trần, bên cạnh việc chuẩn bị thông qua các buổi tĩnh tâm, sám hối, xưng tội…, ngày 19/12/2013, tất cả các ban ngành, đoàn thể và bà con giáo dân đã tấp nập chuẩn bị thật chu đáo cho Đại Lễ sắp đến. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được trong ngày hôm nay.

joomplu:59

 

joomplu:48

 

joomplu:57
 
 
joomplu:72
 
 
joomplu:77
 
 
joomplu:49
 
 
joomplu:51
 
 
joomplu:52
 
 
joomplu:66
 
 
joomplu:67