Đại Hội Di Dân Giáo Phận Đà Nẵng – Chúa Nhật 13/10/2019, tại giáo xứ An Ngãi Đông