Như thư mời của Ban Mục vụ Di dân ngày 19/9/2019, ĐẠI HỘI DI DÂN CÔNG GIÁO – GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG 2019 đã diễn ra tại Giáo xứ An Ngãi Đông, đường Âu Cơ, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, Tp Đà Nẵng, ngày 13/10/2019.

Ban Truyền Thông Giáo Xứ Chính Toà Đà Nẵng, theo lời mời của cha đặt trách Di dân tổ chức ghi hình, trực tiếp trên Facebook của Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng và Youtube gồm 03 phần như sau:

Trực tiếp: KHAI MẠC và CHIA SẺ:

Trực tiếp: THÁNH LỄ TẠ ƠN:

Trực tiếp: VĂN NGHỆ GIAO LƯU:

Kính mời cộng đoàn cùng theo dõi, hiệp thông và cầu nguyện.

Ban Truyền Thông Chính Toà Đà Nẵng