Vào ngày thứ 50 mùa Phục sinh, Hội thánh long trọng cử hành Đại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (hay còn gọi là Lễ Ngũ Tuần).

Hiệp chung tâm tình đó, 15h Chúa Nhật Đại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống ngày 05/6/2022, cộng đoàn giáo dân Giáo xứ Chính Tòa cùng tham dự thánh lễ do Đức Cha Giuse chủ sự, đồng tế có cha quản xứ Phêrô và cha phụ tá Đôminicô.
“Không có Chúa Thánh Thần, niềm vui trở thành nỗi buồn, tình yêu thành thói quen”- ĐTC Phanxico. Nguyện xin Chúa Thánh Thần ngự đến và ở lại cùng chúng con luôn mãi!