Thánh Lễ Phục Sinh lúc 17g00, ngày 21/4/2019 do cha Quản xứ, Phêrô Trần Đức Cường chủ tế.

Ảnh: Nguyễn Viết Trung
TT CT ĐN

Xin mời xem đầy đủ hình tại đây: