Kính thưa cộng đoàn, giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng chúng ta sẽ tiến hành bầu cử Ban Thường Vụ – Hội đồng mục vụ giáo xứ vào Chúa Nhật IV Mùa vọng (19/12/2021).

Thời gian bỏ phiếu: các cử tri bắt đầu bỏ phiếu từ 08g00 sáng và kết thúc lúc 21g00 tối cùng ngày, được phân chia theo từng 02 Giáo họ như sau:
Từ 08g00 đến 10g00: 02 Giáo họ Đaminh Khảm và Phaolô Lộc
– Từ 10g00 đến 12g00: 02 Giáo họ Đaminh Cẩm và Phêrô Lựu
– Từ 13g00 đến 15g00: 02 Giáo họ Micae Hy và Augustinô Huy
– Từ 15g00 đến 17g00: 02 Giáo họ Anê Thành và Giuse Viên
– Từ 17g00 đến 19g00: 02 Giáo họ Emmanuel Triệu và Phaolô Bường
– Từ 19g00 đến 21g00 (kết thúc): 02 Giáo họ Anrê Trông và Giuse Khang


Kính mời quý ông bà anh chị em đôn đốc, nhắc nhở cùng nhau tham dự và cầu nguyện cho việc bầu cử có kết quả tốt đẹp như lòng Chúa mong ước.

Danh sách ứng cử viên được đề cử vào Ban Thường Vụ HĐMV giáo xứ Chính Tòa nhiệm kỳ 2021-2025.